Anunţ INSPECTOR CLASA I, GRAD ASISTENT

PRIMĂRIA COMUNEI BÂCLEŞ

JUDEŢUL MEHEDINŢI

TELEFON 0252375263

FAX 0252375263

clbicles@gmail.com

CUI 5819414

PRIMĂRIA COMUNEI BÂCLEŞ

JUDEŢUL MEHEDINŢI

Nr. 4673/25.11.2019

ANUNŢ
PRIMĂRIA COMUNEI BÂCLEŞ organizează examen de promovare în clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută de funcţionarul public din aparatul de specialitate, după cum urmează:

1. INSPECTOR CLASA I, GRAD ASISTENT – 1 post

– Compartimentul Resurse Umane –

Condiţii:

Pot participa la examenul de promovare în clasă superioară celei în care se află funcţia publică deţinută, funcţionarii publici din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bâcleş care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 481 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ şt anume:

a)      să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de

nivel superior. în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu

considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau

instituţiei publice;

b)      să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Examenul se organizează la sediul Primăriei Comunei Bâcleş din comuna Bâcleş,

judeţul Mehedinţi şi constă în 3 etape, după cum urmează:

•    verificarea existenţei cererii de înscriere la examenul dc promovare în clasă aprobată dc către Primarul Comunei Bâcleş;

•     proba scrisă în data de 16.12.2019  ora 10,00;

•   interviul se va desfăşura în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Informaţii suplimentare se pot obţine dc ta Compartimentul Secretariat – Resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bâcleş. telefon 0252/375263.

PRIMAR.

Descarcă document PDF Anunț